Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 36)

 • Số đăng ký: 15
 • Ngày cấp: 14-03-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP xăng dầu bất động sản Tiến Thành Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu bất động sản Tiến Thành Gia Lai
 • Số đăng ký: 31
 • Ngày cấp: 20-05-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 75)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 7
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 45)

 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 26-01-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 774)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 74
 • Ngày cấp: 10-10-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Quốc Bảo Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Quốc Bảo Gia Lai
 • Số đăng ký: 79
 • Ngày cấp: 27-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV xăng dầu Bích Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Bích Ngọc
 • Số đăng ký: 59
 • Ngày cấp: 24-07-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Ngọc Ánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Ngọc Ánh Gia Lai
 • Số đăng ký: 44
 • Ngày cấp: 24-08-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 88
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm
 • Số đăng ký: 4
 • Ngày cấp: 11-06-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 74
 • Ngày cấp: 25-10-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Thu Minh

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thu Minh
 • Số đăng ký: 127
 • Ngày cấp: 11-05-2012
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật
 • Số đăng ký: 21
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật
 • Số đăng ký: 20
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm
 • Số đăng ký: 305
 • Ngày cấp: 30-07-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 52)

 • Số đăng ký: 33
 • Ngày cấp: 07-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Xuân Long

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Xuân Long
 • Số đăng ký: 244
 • Ngày cấp: 24-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Chu Phát

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Chu Phát
 • Số đăng ký: 238
 • Ngày cấp: 14-05-2013
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 06)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 213
 • Ngày cấp: 03-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Quý Liên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quý Liên
 • Số đăng ký: 62
 • Ngày cấp: 13-08-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân