Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH vận tải Bắc Nam (Cửa hàng số 07)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH vận tải Bắc Nam
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 05-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Trung Nữ An Khê

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Trung Nữ An Khê
 • Số đăng ký: 22
 • Ngày cấp: 24-12-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng An Khê)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 66
 • Ngày cấp: 11-10-2015
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng 77 - Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 09
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai
 • Số đăng ký: 92
 • Ngày cấp: 16-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 62 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký: 01
 • Ngày cấp: 11-01-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai
 • Số đăng ký: 62
 • Ngày cấp: 15-10-2015
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (CH 21)

 • Số đăng ký: 72
 • Ngày cấp: 17-09-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Nguyễn Huệ

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nguyễn Huệ
 • Số đăng ký: 235
 • Ngày cấp: 05-07-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Phú Dũng Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Phú Dũng Gia Lai
 • Số đăng ký: 45
 • Ngày cấp: 09-12-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Nguyễn Hồng Tám

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nguyễn Hồng Tám
 • Số đăng ký: 249
 • Ngày cấp: 24-07-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Lê Công Năm

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lê Công Năm
 • Số đăng ký: 14
 • Ngày cấp: 03-08-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Dung Thiện

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Dung Thiện
 • Số đăng ký: 230
 • Ngày cấp: 18-04-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Nguyên Vĩ Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Nguyên Vĩ Gia Lai
 • Số đăng ký: 01
 • Ngày cấp: 15-01-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai
 • Số đăng ký: 195
 • Ngày cấp: 15-01-2013
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng xăng dầu số 02 - DNTN Quang Anh

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quang Anh
 • Số đăng ký: 289
 • Ngày cấp: 20-03-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai
 • Số đăng ký: 196
 • Ngày cấp: 15-01-2013
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (CH 21)

 • Số đăng ký: 71
 • Ngày cấp: 17-09-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH Ánh Huyền Gia Lai (CH1)

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Ánh Huyền Gia Lai
 • Số đăng ký: 41
 • Ngày cấp: 08-07-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hưng Gia Phát Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã An Khê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hưng Gia Phát Gia Lai
 • Số đăng ký: 31
 • Ngày cấp: 04-05-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH