Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thịnh Phát

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thịnh Phát
 • Số đăng ký: 73
 • Ngày cấp: 17-09-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN xăng dầu Bắc Bình Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN xăng dầu Bắc Bình Gia Lai
 • Số đăng ký: 97
 • Ngày cấp: 27-11-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Trường Thu Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Trường Thu Gia Lai
 • Số đăng ký: 52
 • Ngày cấp: 11-01-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Nguyễn Lân

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nguyễn Lân Gia Lai
 • Số đăng ký: 67
 • Ngày cấp: 16-11-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai
 • Số đăng ký: 89
 • Ngày cấp: 16-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xuân Hoành

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Xuân Hoành
 • Số đăng ký: 68
 • Ngày cấp: 16-11-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thảo Dương (CH2)

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thảo Dương
 • Số đăng ký: 111
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (CH 34)

 • Số đăng ký: 17
 • Ngày cấp: 12-11-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Đức Hiếu

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đức Hiếu
 • Số đăng ký: 58
 • Ngày cấp: 30-12-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Nhật Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nhật Tiến
 • Số đăng ký: 78
 • Ngày cấp: 16-12-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV xăng dầu Phương Nhi Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Phương Nhi Gia Lai
 • Số đăng ký: 35
 • Ngày cấp: 24-06-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV xăng dầu Gia Trung Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Gia Trung Gia Lai
 • Số đăng ký: 36
 • Ngày cấp: 24-06-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thảo Dương (Cửa hàng XD số 1)

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thảo Dương
 • Số đăng ký: 104
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tiến Định

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tiến Định
 • Số đăng ký: 96
 • Ngày cấp: 23-11-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hùng Thắm

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hùng Thắm
 • Số đăng ký: 18
 • Ngày cấp: 02-01-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai - Mang Yang

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai
 • Số đăng ký: 80
 • Ngày cấp: 22-12-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 76)

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 08
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Đình Hào

 • Quận/huyện: Huyện Mang Yang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Đình Hào
 • Số đăng ký: 95
 • Ngày cấp: 23-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH