Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 05

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Hân
 • Số đăng ký: 76
 • Ngày cấp: 19-10-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Nghĩa Hưng Phát Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Nghĩa Hưng Phát Gia Lai
 • Số đăng ký: 65
 • Ngày cấp: 21-08-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Huệ Hạnh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Huệ Hạnh Gia Lai
 • Số đăng ký: 61
 • Ngày cấp: 31-07-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Ngân Hà

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ngân Hà
 • Số đăng ký: 295
 • Ngày cấp: 22-04-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh HTX Công Nông nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): HTX Công Nông nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến
 • Số đăng ký: 242
 • Ngày cấp: 22-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Chi nhánh DNTN Tấn Dũng

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tấn Dũng
 • Số đăng ký: 40
 • Ngày cấp: 08-08-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

HTX Nông Lâm Công nghiệp Hưng Phát

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): HTX Nông Lâm Công nghiệp Hưng Phát
 • Số đăng ký: 32
 • Ngày cấp: 06-03-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH Ninh Bình

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Ninh Bình
 • Số đăng ký: 73
 • Ngày cấp: 12-03-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Bắc Nam

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Bắc Nam
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 28-03-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 78)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 10
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 42)

 • Số đăng ký: 309
 • Ngày cấp: 15-08-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 59)

 • Số đăng ký: 23
 • Ngày cấp: 25-12-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Long Giang - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Long Giang
 • Số đăng ký: 47
 • Ngày cấp: 15-07-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Đạt Linh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đạt Linh
 • Số đăng ký: 5
 • Ngày cấp: 16-01-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 07)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai
 • Số đăng ký: 5
 • Ngày cấp: 25-01-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Gia Hưng Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Gia Hưng Gia Lai
 • Số đăng ký: 8
 • Ngày cấp: 13-02-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 60)

 • Số đăng ký: 19
 • Ngày cấp: 16-12-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thuận Thân

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thuận Thân
 • Số đăng ký: 312
 • Ngày cấp: 09-10-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Lý Việt Nam

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lý Việt Nam
 • Số đăng ký: 284
 • Ngày cấp: 03-12-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Cát Mỹ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Cát Mỹ
 • Số đăng ký: 275
 • Ngày cấp: 18-12-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân