Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Anh Hiệp Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Anh Hiệp Gia Lai
 • Số đăng ký: 82
 • Ngày cấp: 30-10-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thương mại Thái Anh (Cửa hàng 06)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thương mại Thái Anh
 • Số đăng ký: 81
 • Ngày cấp: 30-10-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Tám Dương

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tám Dương
 • Số đăng ký: 79
 • Ngày cấp: 25-10-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Ngọc Tấn Thọ

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Ngọc Tấn Thọ
 • Số đăng ký: 63
 • Ngày cấp: 13-08-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Ngọc Mai - Cửa hàng số 05

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ngọc Mai
 • Số đăng ký: 27
 • Ngày cấp: 28-03-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Trạm Xăng dầu số 01 Lệ Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Đại Thắng Phát Gia Lai
 • Số đăng ký: 33
 • Ngày cấp: 16-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Thương mại Thái Anh (Cửa hàng 05)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thương mại Thái Anh
 • Số đăng ký: 109
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Thủy Vân

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Thủy Vân
 • Số đăng ký: 73
 • Ngày cấp: 20-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 29)

 • Số đăng ký: 85
 • Ngày cấp: 01-05-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 56)

 • Số đăng ký: 32
 • Ngày cấp: 07-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Lâm Hùng (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lâm Hùng
 • Số đăng ký: 60
 • Ngày cấp: 24-07-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Trạm cấp phát xăng dầu - Công ty TNHH MTV 74

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV 74
 • Số đăng ký: 281
 • Ngày cấp: 14-02-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

DNTN Thảo Quân

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thảo Quân
 • Số đăng ký: 105
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thương mại Thái Anh (Cửa hàng 03)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thương mại Thái Anh
 • Số đăng ký: 108
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thương mại Thái Anh (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thương mại Thái Anh
 • Số đăng ký: 107
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thương mại Thái Anh (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thương mại Thái Anh
 • Số đăng ký: 106
 • Ngày cấp: 15-12-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Đức Thành Đức Cơ

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Đức Thành Đức Cơ
 • Số đăng ký: 61
 • Ngày cấp: 10-09-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Ngọc Huy

 • Quận/huyện: Huyện Đức Cơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ngọc Huy
 • Số đăng ký: 37
 • Ngày cấp: 04-12-2007
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 14)

 • Số đăng ký: 49
 • Ngày cấp: 21-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH