Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Chu Phát - Cửa hàng xăng dầu A9

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Chu Phát
 • Số đăng ký: 30
 • Ngày cấp: 06-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 09)

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 311
 • Ngày cấp: 09-05-2014
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Phú Thiện)

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 55
 • Ngày cấp: 12-08-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Mai Phương Thảo

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Mai Phương Thảo
 • Số đăng ký: 31
 • Ngày cấp: 03-03-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Ấn Phụng

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ấn Phụng
 • Số đăng ký: 301
 • Ngày cấp: 07-02-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 38)

 • Số đăng ký: 68
 • Ngày cấp: 09-11-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 05)

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 25
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

HTX Nông nghiệp Phú Thiện

 • Quận/huyện: Huyện Phú Thiện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): HTX Nông nghiệp Phú Thiện
 • Số đăng ký: 98
 • Ngày cấp: 29-11-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước